Page 10 - 3M CBG Catalog
P. 10

Post-it Page Markers
               ®
     • จดโน้ต คั่นหน้าในคราวเดียว • คั่นหน้าได้อย่างมั่นใจ ไม่ร่วงหล่น    • สะดวกค้นหางานเอกสาร         1         2         3       4
       670–5AN SSN   671–3AN SSN      670–5AP          670–5AN
                                       DISPLAY BOX
         5           6           7           8

       670–4AN SSN     671–2AN SSN       671–2AN SSN     671–3AN SSN
                 (45 แผ่น /สี/คละสี)   (90 แผ่น /สี/คละสี)
       รายละเอียดสินค้า        ขนาด    แผ่น / เล่ม เล่ม / แพ็ก ราคาปลีก      จำานวนสั่งซื้อ
                                          W VAT
      1. 670–5AN SSN         0.5”X 2”     90      5      70.00
      2. 671–3AN SSN          1”X 3”     90      3      54.00
      3. 670–5AP           0.5”X 2”     100     5      67.00
      4. 670–5AN DISPLAY BOX     0.5”X 2”     90     24     1,391.00
      5. 670–4AN SSN          1”X 3”     45      4      27.00
      6. 671–2AN SSN          1”X 3”     45      2      27.00
       (45 แผ่น /สี/คละสี)
      7. 671–2AN SSN          1”X 3”     90      2      43.00
       (90 แผ่น /สี/คละสี)
      8. 671–3AN SSN          1”X 3”     45      3      32.00                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15