Page 10 - Post-it® สร้างสรรค์การเชื่อมต่อและการสื่อสารด้วย โพสต์-อิท®
P. 10

Post-it Flags
             ®

     • แฟล็กซ์คั่นหน้างานเอกสาร • จัดหมวดหมู่ เน้นจุดสนใจ

                1               2             3


             683-5C HOLDER         683-5C HOLDER       683-5C HOLDER
               GREY             CLEAR            BLUE

       รายละเอียดสินค้า        ขนาด    แผ่น / เล่ม เล่ม / แพ็ก ราคาปลีก      จำานวนสั่งซื้อ
                                          W VAT
      1. 683-5C HOLDER GREY     0.5”X 1.7”    25      1      82.00
      2. 683-5C HOLDER CLEAR     0.5”X 1.7”    25      1      82.00
      3. 683-5C HOLDER BLUE     0.5”X 1.7”    25      1      82.00


     Post-it Durable Tabs
             ®


     • ดัชนีคั่นหน้างานเอกสาร ทนทานใช้งานได้ยาวนาน    • สะดวกค้นหางานเอกสาร


                     4           5

                       686L-PGO       686-PGO

       รายละเอียดสินค้า        ขนาด    แผ่น / เล่ม เล่ม / แพ็ก ราคาปลีก      จำานวนสั่งซื้อ
                                          W VAT
      4. 686L-PGO           1”X 1.5”    66      1      97.00
      5. 686-PGO           1”X 1.5”    66      1      97.00
                              12
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14