Page 8 - Post-it® สร้างสรรค์การเชื่อมต่อและการสื่อสารด้วย โพสต์-อิท®
P. 8

Post-it Page Markers
               ®
     • จดโน้ต คั่นหน้าในคราวเดียว • คั่นหน้าได้อย่างมั่นใจ ไม่ร่วงหล่น    • สะดวกค้นหางานเอกสาร         1         2         3       4
       670-5AN SSN   671-3AN SSN      670-5AP          670-5AN
                                       DISPLAY BOX
         5           6           7           8

       670-4AN SSN     671-2AN SSN       671-2AN SSN     671-3AN SSN
                 (45 แผ่น /สี/คละสี)   (90 แผ่น /สี/คละสี)
       รายละเอียดสินค้า        ขนาด    แผ่น / เล่ม เล่ม / แพ็ก ราคาปลีก      จำานวนสั่งซื้อ
                                          W VAT
      1. 670-5AN SSN         0.5”X 2”     90      5      70.00
      2. 671-3AN SSN          1”X 3”     90      3      54.00
      3. 670-5AP           0.5”X 2”     100     5      67.00
      4. 670-5AN DISPLAY BOX     0.5”X 2”     90     24     1,391.00
      5. 670-4AN SSN          1”X 3”     45      4      27.00
      6. 671-2AN SSN          1”X 3”     45      2      27.00
       (45 แผ่น /สี/คละสี)
      7. 671-2AN SSN          1”X 3”     90      2      43.00
       (90 แผ่น /สี/คละสี)
      8. 671-3AN SSN          1”X 3”     45      3      32.00                              10
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13